Holdstart på Dansk

Fredag den 06 Oktober kl. 17:00 - Østergade 3, 6400 Sønderborg
Fredag den 03 November kl. 17:00 - Østergade 3, 6400 Sønderborg
Fredag den 01 December kl. 17:00 - Østergade 3, 6400 Sønderborg

Holdstart på Arabisk

Lørdag den 07 Oktober kl. 13:00 - Østergade 3, 6400 Sønderborg
Lørdag den 04 November kl. 13:00 - Østergade 3, 6400 Sønderborg
Lørdag den 02 December kl. 13:00 - Østergade 3, 6400 Sønderborg

Holdstart på Engelsk

Lørdag den 04 November kl. 10:00 - Østergade 3, 6400 Sønderborg